Integritetspolicy

Integritetspolicy

På CasinoPuma är vi engagerade i att skydda våra användares integritet och säkerhet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar den personliga information du lämnar till oss när du öppnar eller använder vår webbplats. Läs denna policy noggrant för att förstå vår praxis när det gäller dina personuppgifter.

Information vi samlar in:

Personlig information: Vi kan samla in personlig information som ditt namn, e-postadress, kontaktuppgifter och annan information som du frivilligt ger oss.
Automatiskt insamlad information: Vi kan samla in viss information automatiskt när du besöker vår webbplats, till exempel din IP-adress, webbläsartyp, hänvisande webbplats och annan användningsinformation.
Användning av information:

Vi använder den insamlade informationen för att förbättra vår webbplats, anpassa användarupplevelser, ge kundsupport, skicka periodiska e-postmeddelanden och analysera användartrender och preferenser.
Vi kan också använda informationen för att uppfylla juridiska skyldigheter, genomdriva vår webbplatspolicy och skydda våra rättigheter, säkerhet och egendom.
Delning av information:

Vi säljer, byter eller överför inte din personliga information till tredje part utan ditt samtycke, förutom vad som krävs enligt lag eller vid behov för att tillhandahålla våra tjänster.
Vi kan dela din information med betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva verksamhet eller betjäna dig, så länge de samtycker till att hålla informationen konfidentiell.
Cookies och spårningsteknik:

Vår webbplats kan använda cookies och liknande spårningsteknik för att förbättra användarupplevelser, samla in information om användningsmönster och förbättra våra tjänster. Du har möjlighet att inaktivera cookies via dina webbläsarinställningar.
Länkar till tredje part:

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet och praxis på dessa webbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicy eller praxis.
Datasäkerhet:

Vi genomför rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda sekretessen och integriteten för din personliga information. Observera dock att ingen metod för överföring eller lagring är 100% säker, och vi kan inte garantera absolut säkerhet.
Dina rättigheter:

Du har rätt att få tillgång till, uppdatera och radera din personliga information. Du kan också välja bort att ta emot reklammeddelanden från oss.
Uppdateringar av sekretesspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att återspeglas på den här sidan, och vi uppmuntrar dig att granska den här sidan regelbundet.
Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.