Regler & villkor

Användarvillkor för CasinoPumas webbplats

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) föreskriver de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som är förknippade med användningen av CasinoPuma.com webbplats (”Webbplatsen”) av användarna (kallas ”Användare” eller ”Du”). Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor utan föregående meddelande. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och, i förekommande fall, meddelas användarna via e-post.

Definitioner
1.1. Termer med stor begynnelsebokstav som används i dessa Villkor har följande betydelser:

”Webbplats” avser https://casinopuma.com/ och dess lokaliserade versioner översatta till andra språk, som finns tillgängliga på underdomäner.
Plural första person pronomen som ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” hänvisar till operatören av webbplatsen.
”Användare” avser en fysisk eller juridisk person som har tillgång till och använder webbplatsen. Användare hänvisas också till av andra personens pronomen som ”Du” eller ”Din”.
”Sekretesspolicy” och ”Integritetspolicy” hänvisar till webbplatsens policy för personuppgifter och integritetsskydd, som anges i avsnitt 5 i dessa villkor.
”Data” avser all information som en användare lämnar på webbplatsen.
”Cookie” är en kort textfil som placeras på din dator av webbplatsen eller tredje part när du besöker webbplatsen.
”Dataskyddslagar” avser alla tillämpliga lagar relaterade till behandling av personuppgifter, inklusive direktiv 95/46/EG eller GDPR, och alla nationella genomförandelagar eller förordningar.
”GDPR” avser den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
”EU:s cookielag” avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002, ändrat 2006 och 2009.
”Användargenererat innehåll” avser allt skriftligt innehåll, bilder, videor och andra former av innehåll som publiceras på webbplatsen av en användare.

Allmänna villkor
2.1. Webbplatsen fungerar som en leverantör av oberoende information och vägledning för personer som är intresserade av att spela med onlinekasinon och är inte en leverantör av onlinespeltjänster. All information som tillhandahålls på webbplatsen är endast av informativ karaktär och bör under inga omständigheter betraktas som juridisk rådgivning.

2.2. Vi gör allt för att säkerställa att informationen som publiceras på webbplatsen är korrekt, men på grund av den ständigt föränderliga miljön för onlinespel kan vi inte garantera riktigheten i den information som presenteras på webbplatsen. Vi bär inget ansvar för eventuella skador till följd av användningen av informationen som finns på webbplatsen.

2.3. Webbplatsen innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser. Webbplatsen påverkar inte innehållet på sådana tredjepartswebbplatser och bär inget ansvar för sådant innehåll. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa alla användarvillkor för tredje parts webbplatser innan du deltar i några spelaktiviteter.

2.4. Genom att besöka och använda webbplatsen ger användaren samtycke till dessa villkor och integritetsskyddspolicyn och bekräftar förståelse och samtycke till att följa dessa villkor och sekretesspolicyn.

2.5. Vi vill meddela användarna som registrerade vars personuppgifter behandlas via webbplatsen att de genom att uttrycka sitt samtycke till ordalydelsen i sekretesspolicyn också uttrycker flera samtycken till behandlingen av deras personuppgifter som är nödvändiga för korrekt användning av webbplatsen i enlighet med dessa villkor. För mer information om behandlingen av användarnas data, se avsnitt 5 i dessa villkor.

2.6. Genom att besöka webbplatsen bekräftar användaren som är en fysisk person att han är minst 18 år gammal och har full rättskapacitet. Tillgång till webbplatsen är begränsad till personer under 18 år eller under den ålder då onlinespel i användarens jurisdiktion är förbjudet. Det är användarens ansvar att säkerställa överensstämmelse med de lagliga ålderskraven och alla tillämpliga lagar och förordningar i deras jurisdiktion angående onlinespel.

2.7. Användaren samtycker till att inte använda webbplatsen för olagliga eller obehöriga ändamål och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar när han använder webbplatsen.

2.8. Användaren bekräftar att webbplatsen kan vara otillgänglig från tid till annan på grund av underhåll, tekniska problem eller andra skäl. Vi strävar efter att minimera eventuella störningar men kan inte garantera oavbruten tillgång till webbplatsen.

2.9. Användaren är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för sin kontoinformation, inklusive deras användarnamn och lösenord. Användaren samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av sitt konto eller något annat säkerhetsbrott.

2.10. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, avsluta eller begränsa användarens tillgång till webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande eller ansvar.

2.11. Användaren bekräftar och samtycker till att deras användning av webbplatsen sker på egen risk. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri, säker eller kontinuerligt tillgänglig. Användaren samtycker till att använda webbplatsen efter eget gottfinnande och tar allt ansvar för eventuella konsekvenser som kan uppstå genom deras användning av webbplatsen.

2.12. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan användaren och oss angående användningen av webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser.

  1. Immateriella

3.1. Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken och logotyper som visas på webbplatsen, tillhör oss eller våra licensgivare. Användaren samtycker till att inte använda, reproducera eller distribuera någon av de immateriella rättigheterna utan vårt föregående skriftliga medgivande.

3.2. Användaren får skriva ut eller ladda ner en enda kopia av innehållet på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att de behåller alla upphovsrättsliga och andra äganderättsmeddelanden.

  1. Begränsning av ansvar

4.1. I den utsträckning som lagen tillåter frånsäger vi oss alla garantier, utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av informationen på webbplatsen.

4.2. Vi ansvarar inte för några direkta, indirekta, tillfälliga, följd- eller straffskador som uppstår till följd av användarens användning eller oförmåga att använda webbplatsen, inklusive men inte begränsat till fel, utelämnanden, avbrott, defekter, förseningar, datavirus eller förlust av data.

4.3. Användaren samtycker till att ersätta och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, förluster, skador, skulder och utgifter (inklusive juridiska avgifter) som uppstår till följd av deras användning av webbplatsen eller brott mot dessa villkor.

  1. Policy för integritetsskydd

Användarens integritet är viktig för oss. Vår integritetsskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som tillhandahålls av användaren. Genom att använda webbplatsen godkänner användaren villkoren i sekretesspolicyn.

Observera att dessa villkor tillhandahålls som en allmän översikt och inte bör betraktas som juridisk rådgivning. Det rekommenderas att rådgöra med en jurist för specifik juridisk rådgivning relaterad till användningen av CasinoPumas webbplats.

Top Casinos

Omsättningsfri 250% Upp till €1000 i kontanter + 150 gratissnurr

300% upp till 8 BTC + 70 Free Spins 

Välkomstpaket: 450% + 140 free spins

Välkomstbonus: 100% upp till $1000

Bonuspaket: $20,000

Välkomstbonus 100% upp till 2500kr